Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

littlebadger
5512 773a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
littlebadger
5535 fbfc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

August 02 2019

littlebadger
littlebadger
9936 6fe1
littlebadger
7252 8c6c 500
littlebadger
6174 2d52 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
littlebadger
littlebadger
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
littlebadger
2532 e3cc 500
Reposted fromwallpapers wallpapers vianoisetales noisetales
littlebadger
2433 8cd4 500
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales
littlebadger
2831 e46d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
littlebadger
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaretro-girl retro-girl

July 01 2019

littlebadger
7594 91bc
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
2196 b4e3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
littlebadger
littlebadger
littlebadger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl