Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2020

littlebadger
7289 1fd1
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vianoisetales noisetales
littlebadger
7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoisetales noisetales
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
littlebadger
littlebadger
   
Reposted fromfeedback2020-admin feedback2020-admin
littlebadger
littlebadger
8623 1ef6 500
Reposted fromxawery xawery viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
5948 f8b3 500
littlebadger
3203 cbd1
littlebadger
9305 a340
Reposted fromrol rol viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
Mam niejasne przeczucie z tyłu głowy, że coś okropnie przegapiłem. 
Reposted fromhrafn hrafn viapersona-non-grata persona-non-grata

March 31 2020

littlebadger
2610 b066
Reposted fromszelestyna szelestyna vialekkaprzesada lekkaprzesada
littlebadger
2886 2d4a 500
littlebadger
2834 7804
8866 4fc7
Reposted fromwestwood westwood vialekkaprzesada lekkaprzesada
littlebadger
8498 859a
littlebadger
littlebadger
Była późna jesień. Włóczykij szedł dalej na południe, lecz co jakiś czas rozstawiał namiot i pozwalał dniom mijać, jak chcą, chodził sobie i przyglądał się różnym rzeczom, nic nie myśląc i nic nie pamiętając, i dużo spał. Zachowywał ostrożność, ale niczym się właściwie nie interesował i nie obchodziło go, dokąd idzie - chciał tylko iść dalej.

Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
littlebadger
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
6380 e13c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...