Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

littlebadger
littlebadger
littlebadger
1442 26da
Reposted fromzajc zajc viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
0832 0f64 500
rób!

February 10 2019

littlebadger
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
littlebadger
littlebadger
7396 b569 500
How I met Your mother
littlebadger
littlebadger

November 05 2018

littlebadger
6173 1951
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
littlebadger
6183 52c8 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
littlebadger
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
5336 08af 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
Bywało różnie, ale nigdy z żoną nie zakwestionowaliśmy natury naszego związku. Stwierdziliśmy, że chcemy być razem, jesteśmy razem i będziemy się o to bić do końca. Dlaczego? No, to jest pytanie. Mogę chyba odpowiedzieć tylko tak jak Neo w "Matrixie": "Bo tak chcieliśmy". Albo jak niemiecki mistyk Mistrz Eckhart, który sławił "leben ohne warum" i "lieben ohne warum", a więc miłość, a nawet życie bez uzasadnień, bez żadnych "po co" i "dlaczego".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
3986 7a2d
littlebadger
Miałem znajomych, którzy mieli kota, dajmy na to, Pumę. Twierdzili, że kochają Pumę nad życie, że jest najcudowniejszym kotem pod słońcem, coś najwspanialszego. Trudno może porównywać zobowiązanie wobec zwierzęcia do zobowiązania wobec człowieka, ale puenta jest taka, że w pewnym momencie Puma się pochorowała i wylądowała u mnie. Znajomi już jej nie chcieli. Brałem ją czasami pod gardło i mówiłem jej tak: "No i co się, kotku, liczy? Miłość się liczy? Guzik! Odpowiedzialność się liczy. No więc ja biorę za ciebie odpowiedzialność i obiecuję ci, że będę o ciebie dbał do twojej śmierci, a czy ja cię kocham, czy nie kocham, lubię, nie lubię, to jest już sprawa drugorzędna".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
littlebadger
7090 197d 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl