Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

littlebadger
2945 3118 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
littlebadger
littlebadger
littlebadger
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
littlebadger
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
0408 e2fc
littlebadger
CO JEST ZE MNĄ NIE TAK
littlebadger
6832 4db3 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
littlebadger

Kochać to znaczy być wrażliwym.
— C.S. Lewis
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
littlebadger

Kochać w ogóle znaczy wystawić się na zranienie. Pokochaj cokolwiek, a twoje serce z pewnością odczuje ból, a może nawet zostanie złamane. Jeśli chcesz mieć pewność utrzymania serca w stanie nienaruszonym, nie wolno ci go ofiarować nikomu, nawet zwierzęciu. Otul je ostrożnie sowimi hobby i odrobiną luksusu, unikaj wszelkich komplikacji, zamknij je bezpiecznie w szkatule lub trumnie własnego egoizmu. Ale w tej szkatule - bezpieczne, w ciemności, w bezruchu, bez powietrza - ono się zmieni. Nie będzie złamane, nie, ono stanie się nie do złamania, nieprzystępne, zatwardziałe... Jedynym miejscem poza Niebem, gdzie możesz być doskonale zabezpieczony przed wszystkimi niebezpieczeństwami... miłości, jest Piekło.
— Lewis
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
littlebadger
0264 9dce 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

July 01 2018

littlebadger
6561 eef0
littlebadger
6541 fce6 500
littlebadger
6550 0baa 500
littlebadger
littlebadger
littlebadger
1773 2349
Reposted fromxawery xawery viapersona-non-grata persona-non-grata

June 02 2018

littlebadger
8383 529e
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

April 07 2018

littlebadger
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viaunknown6 unknown6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl